Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan deze website niet.

Eigendom en auteursrecht
Deze website is eigendom van ReviewPunt. en is beschermd door auteursrecht. Alle inhoud op deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en andere materialen, is eigendom van ReviewPunt.nl en mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReviewPunt.nl

Gebruik van de website
U mag de website alleen gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. U mag bijvoorbeeld geen inhoud van de website kopiëren of verspreiden zonder toestemming van de eigenaar van de inhoud.

Disclaimer
De informatie op deze website wordt verstrekt 'zoals deze is' en ReviewPunt.nl biedt geen garanties voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. ReviewPunt.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites die (meestal) niet onder de controle van ReviewPunt.nl vallen. ReviewPunt.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Wijzigingen
ReviewPunt.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door het recht van Nederland en eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.